CC 2021, photo

Предизвикот за кодирање 2021 го организираме за сите училишта кои беа опфатени во третиот циклус од обуката во рамките на програмата „Училишта на 21 век“.

Пријавувањето за Предизвикот за кодирање ќе започне на 17 февруари, а ќе заврши на 3 март 2021 година.

Кризата предизвикана од вирусот ковид-19 и понатаму го попречува образовниот процес и наставниците се соочуваат со многубројни промени и предизвици поврзани со онлајн наставата или комбинираната настава. Иако кризата значително влијае на училиштата, наставниците и учениците, навистина се гордееме со сите училишта кои учествуваа во обуката под овие околности и кои сега ќе учествуваат на Предизвикот.

Важно ни е сите деца и наставници да бидат безбедни и здрави, па оттаму Предизвикот за кодирање ќе се одржи онлајн, согласно владините мерки за заштита.

Предизвикот има за цел да ги опфати децата ширум државата и да ги инспирира младите да решаваат проблеми од секојдневниот живот во нивните училишта и нивната заедница преку програмирање на уреди. Предизвикот ќе се реализира со употреба на уредот „Микро:бит“, со чија помош децата ќе изготват проект кој ќе соодветствува со Целите за одржлив развој и ќе трагаат по решенија за проблемите од нивното секојдневие. Предизвикот за кодирање ќе биде организиран во соработка со Министерството за образование и наука и финансиран од Владата на Обединетото Кралство.

За да се пријавите, следете ги насоките кои се дадени на крајот од оваа страница и информирајте се за фазите на Предизвикот за кодирање.

Пред да започнете со процесот на пријавување, пополнете ја анкетата која е достапна овде, најдоцна до 17  февруари, преку која ќе се изјасните зошто сте заинтересирани за учество на предизвикот.Потоа, ќе ви биде испратен линк кој води до персонализирана папка во која ќе може да ги прикачите вашата пријава и сите потребни документи. 

Nëse dëshironi të plotësoni aplikimin në gjuhën shqipe ju lutemi klikoni këtu.

Квалификации

Предизвикот за кодирање 2021 е отворен за сите ученици од 6 до 9 одделение, од училиштата кои го исполнуваат следниот критериум:

 • Училиштата кои што учествувале во третиот циклус од нашата обука за критичко размислување и решавање проблеми и добиле уреди „Микро:бит“ во рамките на програмата „Училишта на 21-от век“. Списокот на сите училишта кои се квалификуваат е достапен овде;

Пријавувањето за предизвикот за кодирање ќе започне на 17 февруари и ќе заврши на 3 март , а евалуацијата ќе се спроведе во три (3) фази:

Фаза 1

За време на првата фаза од предизвикот ќе се оценуваат сите пријави, врз основа на критериумите за квалификација. За да се квалификуваат за оценување на проектот, пријавите/проектите треба да ги поднесат тимови составени само од 2 членови. Ве охрабруваме во секој тим да има барем по едно девојче. Понатаму, пријавените ученици треба да поднесат:

 • Податоци за контакт – како што е наведено во формуларот за пријавување;
 • Потпишанo известување за приватноста во натпреварувањето и Формулар за согласност: Прилог 2;
 • Формулар за пријавување: Прилог 3 – краток опис на проектот, кој проблем го адресира проектот, како и како тој ќе им помогне на учениците, нивните училишта и заедницата. Како е проектот поврзан со Целите за одржлив развој?; Описот на проектот треба да биде доставен во Word документ. Доставените документи кои се рачно пишувани ќе се оценат со минимални бодови.
 • Прикачување датотека .hex: Пријавените ученици треба да гo испратат и нивниот код;  Кодот треба да биде доставен во формат во кој што можат да се проверат и тестираат неговите функционалности.
 • Видео од проектот кое опфаќа како функционира проектот и презентација за проектот (5 мин.).

Целата потребна документација треба да се прикачи во една папка.

Ве молиме, пополнете ги документите во дигитален формат. Непотполните пријави ќе бидат отстранети во оваа фаза. Повеќе информации околу тоа како да изберете проект и да направите видео се достапни во документот Анекс 6 „Насоки за училиштата“.

Фаза 2

Пријавите кои ќе се квалификуваат ќе се оценуваат согласно следните критериуми:

 1. Цел и општо влијание на проектот;
 2. Оригиналност и креативност при решавање проблеми;
 3. Функционален дизајн на проектот;
 4. Техничка комплексност на кодот.

Експертите по ИКТ од жирито ќе изберат 10 најдобри пријави/проекти коишто ќе продолжат во третата фаза од натпреварот – Предизвикот за кодирање кој ќе се одржи онлајн. Во зависност од квалитетот на пријавените проекти, може да се изберат и помалку од 10 тимови за учество во онлајн настанот.  

Листата на избрани проекти за учество на Предизвикот за кодирање ќе биде објавена на нашата веб-страница на https://www.britishcouncil.mk/, а на учесниците ќе им биде испратено известување на адресата на е-пошта која ја навеле во пријавата.

Фаза 3

Тимовите чии проекти беа избрани ќе учествуваат во завршната фаза од онлајн Предизвикот за кодирање. Онлајн настанот ќе се одржува преку апликацијата „Мајкрософт Тимс“. Ќе испратиме линк до учесниците и ќе се вклучиме еднаш пробно. Сите тимови ќе добијат можност да ја испробаат апликацијата „Мајкрософт Тимс“ пред почетокот на настанот, како и да известат доколку се соочуваат со проблеми и да постават прашања.    

 • За време на онлајн настанот, секој тим ќе добие 10 минути да го претстави проектот и да одговори на поставените прашања од жирито. 
 • Проектот ќе се претстави преку видео кое ќе трае не подолго од 5 минути. Видеата треба да се снимат пред настанот, а може да се употребат и видеата доставени во првата фаза. Упатството како најдобро да снимите  видео е опфатено во документот Анекс 6  „Насоки за училиштата“.
 • Жирито ќе добие по 5 минути за прашања за секој од проектите и ќе ги оценува проектите врз основа на: општата запознаеност со содржината на проектот, техничката комплексност на кодот и вештините за презентација.

Што претставува предизвикот „do your:bit“?

Доколку учествувате во Предизвикот за кодирање и сте заинтересирани да се пријавите со истиот проект за учество во глобалниот предизвик „do your:bit“, во тој случај за учество за Предизвикот за кодирање треба да се пријавите на англиски јазик и во согласност со Целите за одржлив развој.  

„Do your:bit“ претставува предизвик со уредот „Микро:бит“ којшто ги предизвикува децата и тинејџерите ширум светот да бидат што е можно покреативни и да изнајдат решенија за „Глобалните цели“.

Пријавувањето за предизвикот „do your:bit“ е започнато и ќе трае до 4 јуни, 2021 година. За повеќе информации посетете ја веб-страницата на предизвикот „do your:bit“

ВИ ПОСАКУВАМЕ СРЕЌА НА СИТЕ!