The Coding Challenge 2019

Предизвик за кодирање 2020

Предизвикот има за цел да ги опфати децата ширум државата и да ги инспирира младите да решаваат проблеми од секојдневниот живот во нивните училишта и нивната заедница со помош на компјутер. Предизвикот ќе се реализира со употреба на уредот „Микро:бит“ на Би-би-си, а од децата ќе се очекува да смислат проект кој ќе соодветствува со Целите за одржлив развој и да истражуваат решенија за проблемите од нивното секојдневие.  

Предизвикот за кодирање 2020 е отворен за сите ученици на возраст од 10 до 15 години од училиштата коишто беа опфатени во вториот циклус од програмата „Училишта на 21-от век“. Списокот што ги содржи имињата на училиштата што имаат право на учество е содржан во Прилог 1 и може да го најдете во делот за симнување документи („Download“) на крајот од страницата. Натпреварот ќе се состои од два дела (онлајн и лице-в-лице) со цел да се изберат победниците од државниот натпревар по кодирање, коишто ќе добијат шанса за учество во регионалниот натпревар по кодирање.   

Предизвикот за кодирање го организираме во соработка со Министерството за образование и наука.

Подгответе се и започнете со кодирање!

Како да креирате папка во зип (zip)формат?

Креирајте папка со сите потребни документи за натпреварот. Поставете го курсорот на папката и со десен клик од листата изберете прво Send to, па потоа Compressed(zipped) folder. Нова папка во зип (zip) формат со истото име ќе се креира на истата локација. 

Што претставува предизвикот „doyour:bit“?

Предизвикот „doyour:bit“ ќе започне на 16 септември, а ќе заврши на 28 февруари 2020 година. Бeз разлика на тоа дали сте учествувале на Предизвикот за кодирање или не, може да учествувате во овој предизвик. Предизвикот „doyour:bit“ го води образовната фондација „Микрософт“ и е поддржан од Британски совет. За повеќе информации посетете ја веб-страницата на предизвикот „do your:bit“

Доколку учествувате во Предизвикот за кодирање и сте заинтересирани да се пријавите со истиот проект за учество во глобалниот предизвик „do your:bit“, во тој случај за учество во Предизвикот за кодирање треба да се пријавите на англиски јазик и во согласност со Целите за одржлив развој со број 14 и 15 (ЦОР 14 и 15).  

„Do your:bit“ претставува предизвик со уредот „Микро:бит“ којшто ги предизвикува децата и младите ширум светот да бидат што е можно покреативни и да измислат решенија „Живот под вода“ (ЦОР 14) и „Живот на копно“ (ЦОР 15) со употреба на уредот „Микро:бит“. Децата чиишто идеи ќе победат ќе бидат наградени со патување во Лондон заедно со родител/старател, коешто во целост ќе го финансира фондацијата. Предизвикот е отворен за сите деца на возраст од 8 до 14 години.