Future English онлајн заедница за наставници е нашата нова онлајн платформа предводена од  наставници по англиски јазик. Платформата обезбедува форум каде наставниците можат да се вклучат со нови идеи и релевантни дискусии, да споделуваат знаење и искуство, да размислуваат за нивната работа и да учествуваат во истражувања.

Платформата е отворена за сите, што значи дека секој наставник може да се регистрира, да креира сметка и да се вклучи во групните активности на нивната земја, како и да има пристап до другите останати активности на платформата.

По регистрација, наставниците можат да се вклучат во следниве активности:

  • модерирани дискусии на форумот (темите за дискусии на форумот се избрани за да ги задоволат потребите на наставниците и се дел од поставената програма на клучни теми и прашања)
  • одржани веб-работилници од ЕЛТ експерти (Обучувачи на Британскиот совет, надворешни говорници од Велика Британија, говорници во рамките на земјата, и други.)
  • сесии и дискусии во живо
  • развој на лични е-портфолија
  • истражување, со следење на интерактивен курс при спроведување на истражување за нивната сопствена пракса ( моментално во фаза на развој, закажано за почетокот на 2021 година)

Наставниците можат да комуницираат на различни нивоа:

  • Помали локални групи на наставници кои редовно се среќаваат лице в лице, но ја користат платформата за да останат поврзани меѓу состаноците, или пак оние кои се од рурални, оддалечени или изолирани заедници, кои не можат да се сретнат лице в лице и ја користат платформата за развој на виртуелна група.
  • Други поголеми групи на наставници во рамките на земјата, преку дискусии на форуми и веб-обуки специфични за потребите на наставниците.
  • Интеракција на пошироката платформа со наставници од други земји преку редовни вебинари на секои две недели и Групи за Посебни Интереси, на кои наставниците се приклучуваат врз основа на нивните области на интерес, нивното искуство и специфичен контекст во училницата.
Споделете на социјални мрежи