Vocational Education Exchange е онлајн списание на Британски совет наменето за наставници и раководни лица во стручното образование и обука.

Списанието овозможува пристап до наменска платформа на која практичари и стручни лица од Велика Британија и од други земји имаат можност да споделат искуства и добри практики, најдобри совети, наставни материјали, информации, видеа и написи. Целта е да се помогне при градење на капацитетите на стручните лица од стручното образование и обука од Велика Британија и регионот, овозможувајќи им да ја зголемат меѓународната соработка и да го свртат вниманието кон себе.

Списанието се подготвува во Велика Британија и осум земји од Западен Балкан, Централна Азија и Јужен Кавказ, а планот е да се прошири и да стане глобално списание.  

Во овој дел