Вработливост и клучни вештини - Овој месец повторно се фокусираме на тоа да бидеме сигурни дека вештините на учениците одговараат на потребите на работодавачот. Имаме одлични совети на оваа тема, фантастични бесплатни извори во форма на Портфолија за вработливост и Датотеки за напредување, како и фасцинантни студии на случај на ученици кои добиваат практично искуство со звучни компании како што се Кока-Кола и Ројал Мејл. Продолжете да читате за сето ова и повеќе.

Во овој дел