Универзитетот „Де Монфорд“ во Лестер е еден од многуте што нудат програми за студиско практикантство што се разликуваат од традиционалните дипломи, но го задржуваат истото ниво на академски предизвик. Тие ги приближуваат работодавачите и понудувачите на обука така што програмите за учење ги прават релевантни за работното место и им овозможуваат на практикантите да придонесуваат за работодавачите а во исто време да студираат. 

Предности на практикантството пред универзитетските курсеви

 На практикантството често гледаме како на квалификација стекната на работното место што е алтернатива за вишо и високо образование по училиштето. Меѓутоа, за кандидатите постои и поинаква перспектива, како алтернатива за универзитетски курсеви: 

  1. Практикантството се базира на вистински работни места што опфаќа релевантна обука. Практикантите се платени и имаат договор за работа и слични права како и другите вработени. 
  2. Практикантството е достапно на многу нивоа. Можно е да се почне на ниско ниво и да се напредува кон ниво на факултетска диплома, а и повеќе.
  3. Студиското практикантството ги нуди придобивките од високото образование, но без трошоците. 

За работодавачите

  1. Додека поголемите работодавачи плаќаат мала такса за практикантство, без разлика дали примаат практиканти или не, сите компании може да имаат полза од субвенционирана квалитетна обука.
  2. Тие се директно вклучени во развивање на практикантските стандарди, доколку сакаат. Обуката е релевантна за потребите на компанијата и помага да се надмине недостигот од вештини.
  3. Практикантите обично се лојални на компанијата што прва ги вработила. 

За колеџи, универзитети и други понудувачи на обуки

  1. Програмите нудат подобри врски со работодавачите, што може да доведе до други заеднички програми.
  2. Академскиот предизвик и стручните вештини се комбинираат за да се понудат најдобрите образовни можности.
  3. Постојат јасни финансиски извори што не водат до финансиски потешкотии за некои студенти.

Студиско практикантство на Универзитетот „Де Монфорд“

Кандидатите може да конкурираат за ова во исто време и кога конкурираат за нормално универзитетско место, иако обично ова се прави преку работодавач што учествува во програмата. 

Со вакво практикантство практикантите половина од времето минуваат на универзитетско студирање, а половина на работното место, и се вработени во текот на целиот курс.

„Де Монфорд“ соработува со локалните работодавачи за да понуди програми во области како менаџмент, сајбер безбедност, дигитални и технолошки решенија и развојно инженерство. Се развиваат програми и во архитектура, сметководство и техничко градежништво. 

Меѓу работодавачите што учествуваат во програмите се Националната служба за здравство, Британски телеком, КФЦ и полицијата на Лестершир. Но, практикантството со дипломи не е ограничено само на големи организции. Може да учествуваат и мали компании, а најголемиот дел од трошоците ќе бидат покриени од надвор. 

 Практичното искуство на работното место сочинува 80 проценти од обуката, што значи дека работодавачите и студентите веднаш имаат придобивки, наместо да чекаат до крајот на програмата пред да се стекнат со практично искуство. Како и кај сите нови практикантства, „стандардите“ ги развиваат групи на работодавачи според знаењето, вештините и однесувањето потребни за одредено занимање. Тие се мапираат наспроти универзитетските програми за да се осигура релевантна содржина и резултати од учење. 

Дополнителни страници