Со задоволство ви ја претставуваме бесплатната онлајн алатка што ќе им помогне на училиштата и колеџите да го развијат планирањето на кариерата и вештините за вработливост на учениците и ќе ги подготви за успех во кариерата. 

Овој практичен ресурс го подготвија WorldSkills UK и компанијата „Кариери и претприемништво“, и опфаќа десет планови за час што ќе им помогне на учениците да: 

  • ги препознаат и разберат барањата за планирање на кариера и вработливост
  • ги идентификуваат и развијат вештините потребни за работниот свет
  • смислат предизвикувачки цели за да постигнат напредок и успех.

Следејќи го успехот на натпреварите на WorldSkills UK, кои помагаат да се развијат вештините на талентирани лица во техничкото поле што го одбрале, алатката содржи инспиративни пораки од млади лица кои учествувале на национално и меѓународно ниво, а потоа станале дел од се поголемата мрежа на Вешти шампиони на организацијата. 

Училиштата и колеџите можат да се регистрираат за пристап до онлајн алатката на WorldSkills UK.

Дополнителни страници