Придружете ни се во истражувањата на добрите практики и иновации за тоа како ефикасно да се вклучат компаниите и претприемништвото во наставниот план и програм на стручните училишта