Без разлика дали сте наставник во средно стручно училиште, раководител на колеџ или предавач на стручни курсеви, овие страници Ви даваат можност да ги споделувате Вашите размислувања и перспективи и да дознаете за нови пристапи во стручното образование.

ИНТЕРВЈУ СО ЏОН МАУНТФОРД (John Mountford)

Интересен е фактот дека училиштата, колеџите, универзитетите и наставниците во Обединетото Кралство се соочуваат со слични предизвици во стручното образование како и нивните колеги од Западен Балкан. Џон Маутфорд ни ја раскажуваа оваа интересна приказна.