Минатиот месец на Пат ѝ го поставивме големото прашање: кои се најголемите предизвици со кои се соочуваме? Пат ни образложи некои од решенијата кои ги има имплементирано Хероу Колеџот со цел справување со овие предизвици, и притоа ја потенцира важноста од партнерства и соработка. 

Овој месец, во видеото во кое разговараме со Пат, таа ни ја објаснува нејзината улога на лидер и како таа улога ја користи за да овозможи колеџот и вработените да се справуваат со предизвиците, истовремено давајќи и совет наменет за лидерите кои се наоѓаат во слични ситуации.