Ги истражуваме новите модели на професионално усовршување со цел да ги подобриме образовните стандарди и да ги мотивираме наставниците.

Како да успеете на глобалниот пазар на трудот

Почетоците во кариерата или отпочнувањето со работа на ново работно место со себе неминовно носат многу прашања. Подготвивме курс кој ќе ве води низ почетните недели и месеци. Придружете се на нашиот бесплатен онлајн курс и подгответе се за вашето прво работно место или за почетоците од вашата кариера.