Секој месец уредувачкиот одбор ќе одбере неколку прашања што докторот за вештини ќе ги одговори во претстојниот број. 

Британскиот совет ги прибира Вашите лични податоци за да можат да бидат обработени сите барања кои произлегуваат од доставувањето на овој формулар, како и со цел комуникација со Вас во однос на статусот на Вашето барање.

Согласно Законот за заштита на податоците на Обединетото Кралство, имате право да побарате копија од информациите кои ги имаме во врска со Вас, како и право да побарате корекција на евентуалните неточности на истите. Ако сакате повеќе информации во врска со ова контактирајте со канцеларијата на Британскиот совет или посетете ја нашата интернет страница за заштита на податоците.