Сино-британскиот колеџ (СБЦ) ни ги дадоа нивните многу опсежни алатки кои имаат една конкретна цел на ум - зајакнување на вработливоста за студентите.

Што да се очекува од алатките за вработливост

СБЦ го поедноставија концептот на „зајакнување на вработливоста“ така што го поделија во три одделни елементи што сметаат дека се неопходни за да се подобри вработливоста:"

1. Развивање на кариера, учење и обука - основа                                                               

Учењето за развивање на кариерата почнува уште во првата година и продолжува до последната студентска година. Дизајнирано е така да се поттикне развивање на самосвеста, понудените можности, донесување одлуки за кариера и транзициско учење. Студентите ги препознаваат своите силни страни, мотивации, вредности, карактеристики, развиваат авторефлексивен став кон академската работа и други дополнителни активности, одредуваат идни кариерни цели и изготвуваат краткорочни/среднорочни планови за развој на кариерата во текот на обуката за развивање на кариера“."

2. Врски со индустријата - студентите соработуваат со работодавачите                         

ЦСД разви стратешки програми како што се проекти на работното место, посети на компании, комисија на стручни инструктори, корпоративни школарини, мали саеми за вработување и импровизирани интервјуа и др. Како последица на ова, студентите се оспособени да го применат своето знаење, да ги продлабочат размислувањата за работното место, вредностите, комуникациските вештини и да обезбедат докази за нивните достигнувања во развивањето на вештините за вработливост."

3. Мрежа на алумни - континуирана поддршка                                                                      

Меѓународната алумни асоцијација на СБЦ (СБЦИАА) е формирана во 2011 г. Долго време развиваат исклучителна платформа од која дипломците може да ги прошират нивните алумни мрежи, да споделат искуства за кариерата, да ја ажурираат базата на знаења, да бараат потенцијални деловни можности и да го промовираат развивањето на кариера, итн. Алумните одржуваат контакт со СБЦ и меѓу себе преку различни канали, на интернет и надвор од него. СБЦ редовно организира кариерни настани каде што дипломците можат да споделат информации од индустријата. Исто така, СБЦИАА организира посети во компаниите каде што работат алумните за да добијат повратни информации за успесите на дипломците на СБЦ и да им помогнат да остварат одржлив кариерен развој.

Целата опсежна Изјава за вработливост дава детални информации за минатите и тековните проекти/стратегии, цели во кариерата и обуката, опции за кариерни патеки, глобален бон-тон, студии на случај, и многу друго.