Клучен елемент за учениците во стручно образование да најдат вработување е да се разбере недостигот на вештини што постои и потребата институциите и работодавачите да работат заедно. Важно е тие редовно да комуницираат, соодветно да ги развиваат наставните програми и учениците да се ангажираат кај работодавачите додека сè уште учат. 

Развивање иновации во ТСОО: нов онлајн изложбен простор

Фондацијата за образование и обука промовираше сосема нов изложбен простор, каде што се прикажани ефективните најдобри практики во дизајнирањето и испораката на ТСОО. Прочитајте за проектот и пристапете до корисни студии, видео снимки и ресурси. 

Кариерно вежбање - Подготовка на младите за иднината

Подобрувањето на вработливоста на учениците не подразбира само однос работодавач-институција. И учениците мора да се вложат за својата иднина. Еве како Worktree ја користат нивната програма „Кариерно вежбање“ за да ги натераат учениците позитивно да размислуваат за можностите за вработување.