Со споделување на корисни ресурси во секој број на Vocational Education Exchange се надеваме дека ќе ви помогнеме вам и на наставниците во целиот свет да ги задоволат потребите на учениците. 

Овој месец вие и вашите ученици сте поканети да го погледнете онлајн курсот што е дизајниран да им помогне на учениците и младите готвачи да научат вештини за кетеринг и готвење.

Посетете го курсот онлајн, научете нешто од искусни готвачи специјализирани за англиска, италијанска и турска кујна и може да добиете беџови и сертификати.

Тука имате пристап до академијата SNACKS.

SNACKS е транснационален проект од Еразмус Плус меѓу стручните колеџи и училишта во Велика Британија, Италија и Турција. SNACKS има за цел да ги развие и да ги подобри вештините кај учениците и новите готвачи.