FE+ е група колеџи што се наоѓаат во коридорот на долината Тис во Велика Британија. Тие се споија за заедно да работат на стратешкиот пристап за соработка со колеги од регионот на Тис и да ја синхронизираат поддршката што се нуди на колеџите. 

Оваа студија на случај е резиме на наодите на колеџите кои заедно работа на овој проект, чија цел беа резултатите од учење за ученици со потешкотии во учењето или хендикеп.

Следните колеџи беа вклучени во овој „кластер“:   

 • колеџ Кливленд за уметност и дизајн                                                                                  
 • колеџ Дарлингтон                                                                                                                   
 • колеџ за натамошно образование Хартлпул                                                                        
 • колеџ Мидлсбороу                                                                                                                  
 • колеџ Редкар и Кливленд                                                                                                     
 • колеџ Стоктон Риверсајд

Ова е извадок од целиот документ, кој може да се симне подолу: „Се состанавме како тим од FE+ групата и се договоривме за областите што секој колеџ ќе ги води. Активностите беа обликувани и одредени преку консултации со наставниците, студентите, управата и родителите. Групата подготви акциски план со детални клучни цели и крајни рокови“. 

Што направија                                                                                                                          

Проектот го координираше менаџерот за операции на FE+, кој ги следеше сите активности. Сите колеџи соработуваа за да ги оформат стратешките и потпорните структури на FE+ групата.

Наоди                                                                                                                                              

 • Целото резиме од наодите може да се симне подолу, но дел од многуте клучни научени лекции беа:
 • потребно е многу повеќе време од што претпоставувате за да ги приберете податоците врз кои донесувате одлуки. Неопходно е да се соработува и да се придобие довербата на родителите/негувателите.                                                                                                                        
 • клучните работници треба да бидат достапни во одредени делови од денот за да им помогнат на учениците, на пр. да дојдат на колеџот, за време на ручек и на крајот од денот за заедно да се осврнат на сработеното.
 • студентите навистина го ценат искуството од практикантската работа - сите студентите имаа позитивни реакции за нивното практикантство.
 • моделот на наставната програма треба да биде флексибилен за да ги исполни разновидните потреби на студентите.

Шесте вклучени институции ги споделија сопствените постигнувања и размислувања за проектот, дискутираа како ќе продолжат понатаму и како работата ќе се сподели во „кластерот“. 

Дополнителни страници