Нашиот нов Водич за вклучување на работодавачите е целосно насочен кон преземање дејства и гледање на придобивките. Без разлика дали сте наставник, вработен, па дури и работодавач, има нешто во овој водич од 70 страници кое ќе Ви помогне да им ги дадете најдобрите можности на учениците кога тие ќе заминат од училиште и ќе влезат во светот на работа.  

„Го имаме развиено овој „Водич за вклучување на работодавачите‟ за да Ви помогне Вам и на другите директори на училишта, како и на работодавачите кои работат ширум Западниот Балкан, да ги најдат најдобрите начини да работат заедно кон понатамошно развивање на образованието. Го направивме овој практичен Водич со цел да Ве поддржиме во опремувањето на младите луѓе со знаење и вештини кои соодветствуваат на идните потреби на работодавачите.‟

Сè уште не сте убедени? - Еве еден мал ревидиран извадок од комплетното упатство:                                                                                                                    

ЗОШТО ДА РАБОТИТЕ СО ИНДУСТРИЈАТА? - ПРИДОБИВКИТЕ ОД ПАРТНЕРСКОТО РАБОТЕЊЕ                                                                        

Постои јасна потреба за партнерства помеѓу стручните училишта и работодавачите. Доколку училиштата сакаат да им помогнат на младите луѓе да развијат вештини и знаења кои ѝ се потребни на индустријата, тие треба да се способни да откријат што им е потребно на индустриите кои сакаат да ги поддржат.                                                                                                     

Дополнително, доколку работодавачите сакаат да бидат сигурни дека ќе имаат понуда од мотивирани и способни млади луѓе кои ќе им помогнат на нивните бизниси да растат, тие треба да се способни да им кажат на оние кои се во стручниот образовен систем што им треба и да ги поддржат стручните училишта на локално и на државно ниво за да помогнат тоа да се оствари.

Придобивки за работодавачот

Работодавачите ќе имаат придобивки од можноста да:                                          

  • ја прикажат нивната компанија/сектор на можна идна работна сила                          
  • се вклучат во потенцијални стажантства/кандидати за помлади соработници.

Придобивки за училиштата

Работењето со индустријата осигурува дека:                                                

  • примерите и активностите/задачите од лекции кои ги користат учениците се значајни и реални                                                                                                    
  • училиштето е поддржано од локален бизнис и го зголемува својот статус во заедницата. 

Придобивки за вработените

Учителите во стручните училишта и другите претставници на училиштата ќе имаат придобивки од:                                                                                          

  •  мотивирачко искуство преку учење за и вклучување во/со локалните бизниси/работодавачи                                                                                                    
  •  зголемување на чувството за вредност бидејќи на нивната работа се гледа како повеќе значајна. 

Придобивки за учениците

Сепак, најзначајно од сè се можните придобивки за самите ученици. Вклучувањето на работодавачите најверојатно ќе:                                                      

  • создаде можност за развивање на вештините за претприемништво                                                                                                    
  • им помогне да развијат вештини и знаење кои ги прави повработливи                
  • го направи учењето поинтересно и попривлечно. 

Го создадовме овој водич со поддршка од Канцеларијата за надворешни работи и Комонвелтот во рамките на проектот „Вклучување на работодавачи и реформи во стручното образование и обука во Западниот Балкан‟.