Пол МекГаригал од Норт Вест Риџнл Колеџ во Северна Ирска има создадено фантастичен сет на сеопфатни ресурси за вработливост и вештини.

За првиот од двата ресурси, Пол има креирано детално Портфолио за вештини за вработливост од 53 страници користејќи ги најновите стандарди и упатства на Сити & Гилдс (City and Guilds).

За вториот ресурс, Пол има направено придружник на Портфолиото за вештини за вработливост. Тоа е шема на работа која им овозможува на инспекторите да го следат напредокот на учениците во текот на целото нивно искуство на ниво 2, истакнувајќи ги јадрените единици кои ги обработуваат, како и луѓето кои се вклучени. 

Целото Портфолио за вештини за вработливост и Датотека за напредување на ученикот може бесплатно да ги преземете подолу!

Што да очекувате од Портфолиото за вработливост

Портфолиото за вработливост е така дизајнирано што наставникот може да направи сеопфатно портфолио за вештини за секој ученик во кој, чекор по чекор, може да го следи развојот на неговите/нејзините вештини за вработливост. Портфолиото за вештини е поделено на три главни категории. Еве ги главните цели и очекуваните резултати: 

 

1. Планирање на кариера и правење апликации

Целта на оваа единица е да му помогне на ученикот да биде способен да одреди и се пријави за соодветна работа, обука или курс. На крајот ученикот ќе:                                                                                             

  • биде способен да одбере соодветна кариерна патека                                                                                                  
  • биде способен да одреди соодветна работа, обука или курс                                                              
  • разбере како да подготви кратка биографија                                                                                                          
  • разбере како се одбираат кандидати за интервју                                                                                                      
  • опише како се одбираат кандидати за интервју за работа, обука или курс.                                             
  • биде способен да се пријави за работа, обука или курс                                                                                                
  • го разбере процесот на интервју.           

2. Права и обврски на работното место

Целта на оваа единица е да му помогне на ученикот да разбере дека вработените имаат права и обврски, и како и зошто правилата за здравје и безбедност се значајни на работното место.

3. Ефективни вештини, квалитети и однесувања за учење и работа

Целта на оваа единица е ученикот да препознае позитивни квалитети, ставови и однесувања за учење и работа и да ги разбере сопствените потреби за развивање.

На крајот ученикот ќе:                                                                      

  • биде способен да препознае опсег на позитивни квалитети, ставови и однесувања за учење и работа                                                                                                  
  • ги разбере сопствените потреби за развивање.                        

Оценување и извори  

Сите три делови се оценуваат користејќи бројни специфични и детални критериуми. Секое прашање е проследено од критериум што помага да се води ученикот при носење вистинска одлука, како и комплетни шаблони за секое прашање кои лесно се користат. Инспекторите може да го следат напредокот користејќи го вториот извор, Датотека за напредување на ученикот:

ШТО ДА ОЧЕКУВАТЕ ОД ДАТОТЕКАТА ЗА НАПРЕДУВАЊЕ НА УЧЕНИКОТ   

Датотеката за напредување е одличнен документ што го придружува Портфолиото за вработливост. Им овозможува на туторите и инспекторите од стручното образование да го планираат очекуваниот напредок на учениците, овозможувајќи им јасно да ги видат наменетите цели и да бидат способни да се осврнат на постигнатиот напредокот.

Понудениот шаблон користи Диплома ДСК Ниво 2 за Домашна водоинсталација и греење, но содржината лесно може да се приспособи за други стручни курсеви.

Датотеката за напредување е поделена на неколку области следејќи го истиот шаблон како во портфолиото за вештини и ги прави оценувањето и набљудувањето едноставни и лесни за следење.

Пол МекГаригал има десетгодишно искуство како предавач за водоинсталација, обновлива енергија, вработливост и лично/социјални вештини, како и техники за подобрување на бизнис.                                                                              

Сити & Гилдс (City and Guilds) се едно од најголемите меѓународно признаени тела за доделување квалификации. Тие се водечка организација за развивање вештини и нудат услуги за оние кои нудат обуки, за работодавачи и за обучувачи во различни сектори со цел да се одговори на потребите на денешната работна сила. Посетете ја нивната веб-страницаза да дознаете повеќе информации за тоа што тие работат.

Дополнителни страници