Вклучувањето на работодавачите е клучно за премостување на јазот во вештини што постои во стручното образование и обука. Во овој број ќе слушнеме неколку институции за различните начини на кои тие пристапуваат кон овој предизвик.

Загарантирани вештини - успешен пристап кон вработувањето

Од Белфаст колеџот ни зборуваат за нивното неодамна развиено решение пред вработување, Загарантирани вештини, кое се стреми да го намали јазот во вештините преку развивање програми за обука и практикантство согласно потребите на работодавачите.

„Делоит“: Влијанието на загарантираните вештини (видео)

Одличен видео материјал од иновативниот работодавач „Делоит“, кои ни објаснуваат како програмата Загарантирани вештини била корисна за нивната компанија и како таа ги спојува наставниците, учениците и работодавачите.