Наша цел е подобро да Ве запознаеме со начинот на кој функционира системот на стручно образование во Обединетото Кралство. Во оваа прилика ставаме акцент на Хероу Колеџот (Harrow College) од Лондон. 

Хероу Колеџот работи на развојот на своите ученици и вработени. Можностите за меѓународно споделување на ова искуство му овозможи на Хероу да ни посочи некои интересни аспекти за предизвиците со кои денес се соочуваме во стручното образование. 

Ги замоливме директорот на Хероу Колеџот, еден студент и еден од директорите за наставни програми да ги споделат со нас нивните размислувања за стручното образование. Овие разговори со нив ги снимивме во самиот колеџ. Погледнете.

Во овој дел