Раководителот за наставни програми Овен Прајс ни даде еден поинаков осврт на овие предизвици и ни објаснува како промените низ кои неодамна поминаа колеџите во Обединетото Кралство имале влијание врз неговата улога. Потоа тој продолжува, ни посочува дополнителни информации за овие предизвици и предлага чекори кои можеме да почнеме да ги преземаме за справување со истите.