Посветени сме на поддржување различни уметнички идеи, концепти и начини на изразување. Целиме кон воспоставување врски меѓу британски и уметници од Западниот Балкан без оглед на тоа која уметничка форма ја користат за изразување на креативноста. Нашата работа во уметноста се протега од филм и музика до мода, дизајн, од архитектура до мултимедиа и дигитални платформи.

Во овoј дел