За повеќе совети за подготовка проверете го линкот TakeIELTS, а за други информации за тестот појдете на IELTS.org.

Во овој дел