Можеме со помош на нашата Работилница со корисни совети за ИЕЛТС да ви помогнеме да се подготвите за тестот ИЕЛТС

За повеќе совети за подготовка проверете го линкот TakeIELTS, а за други информации за тестот појдете на IELTS.org.

Во овој дел