Ве известуваме дека нашата канцеларија во Северна Македонија е затворена. За повеќе информации можете да се обратите на овие контакти:

Испити:
IELTS, IELTS for UKVI, ACCA, и APTIS испити се одржуваат кај нашиот партнер во Северна Македонија, Скопје - Центар за странски јазици: info@csj.edu.mk
Контакт: +389 (0)2 306 77 83, +389 (0)2 306 31 38, +389 (0)75 282 604
Веб адреса: https://moj.csj.edu.mk/ 

ВАЖНО: Информации во врска со процесот на добивање виза за Велика Британија, пасош или работна дозвола, може да најдете на веб-страницата на Амбасадата на Обединетото Кралство