Адреса

Бул. Гоце Делчев бр. 6, Поштенски фах 562, 1000 Скопје, Македонија.

Контактирајте нè за општи информации:

Пишете ни или јавете ни се секој работен ден од 10 до 14 часот.

ВАЖНО: Информации во врска со процесот на добивање виза за Велика Британија, пасош или работна дозвола, може да најдете на веб-страницата на Амбасадата на Обединетото Кралство.

ПОПЛАКИ И ПРИЈАВА НА НЕПРАВИЛНОСТИ НА ИСПИТ

Ако кандидатот има некоја забелешка на начинот на одржување на испитот, мора веднаш по завршувањето на испитот да го контактира одговорното лице. Сите задоцнети поплаки нема да бидат земени во предвид. Ако кандидатот забележи некои неправилности на испитот, потребно е веднаш да ги пријави после испитот – ве молиме да го користите oвие документи: 

Контактирајте нè за општи информации

Контактирајте нè