Адреса

Бул. Гоце Делчев бр. 6, Поштенски фах 562, 1000 Скопје, Македонија.

Ве молиме да имате предвид дека примаме странки само во понеделник и среда од 15 до 17.30 часот и во петок од 10 до 13 часот.

Контактирајте нè за општи информации:

Електронска пошта

Контактирајте нè за општи информации

Контактирајте нè