Environmental policy
Environmental policy image

Британскиот совет нуди меѓународни можности за луѓето од Обединетото Кралство и од други земји и гради доверба меѓу нив низ целиот свет. Свесни сме за влијанието на нашето работење и на нашите активности врз животната средина. Исто така, свесни сме за заканата од климатските промени за просперитетот, социјалната правда и квалитетот на животот. Поради тоа, посветени сме на управувањето и минимизирањето на нашето влијание врз животната средина. 

Посветени сме на задоволување на британските и на меѓународните стандарди за регулирање на нашето влијание врз животната средина. Нашите шест главни канцеларии во Обединетото Кралство се покриени со формален Систем за управување со животната средина и имаат добиено сертификат ИСО14001. Принципите на управувањето со животната средина се регулираат преку нашата рамковна алатка за животната средина, која е вклучена во нашата глобална мрежа.

Имаме развиено 5-годишен план на одржливи активности со цел да ги опфатиме прашањата за животната средина во сè што работиме. 

БРИТАНСКИОТ СОВЕТ Е ПОСВЕТЕН НА:

  • Разгледување, разбирање и минимизирање на опсегот на влијанија врз животната средина што произлегуваат од нашите активности 
  • Водење сметка за тоа дека сме усогласени со британските и со меѓународните закони за животна средина и со соодветните обврски, услови или задолженија во врска со животната средина 
  • Утврдување еколошки цели за активностите што имаат најзначително влијание
  • Отворено известување на заинтересираните внатрешни и надворешни чинители за нашиот напредок во намалувањето на влијанието врз животната средина
  • Користење на нашите политики за набавки за испорачување поодржливи исходи во работата со снабдувачите и изведувачите
  • Следење и континуирано подобрување на еколошкото влијание на нашите деловни патувања како глобална организација и изнаоѓање иновативни механизми за ефективно извршување на меѓународната работа со помалку патувања
  • Користење на нашите вештини и силни страни како организација за истражување на климатските прашања и на прашањата за одржливоста на светско ниво, преку нашата работа.

Ќе обезбедиме соодветни и погодни ресурси за спроведување на овие политики и ќе сме погрижиме тие да бидат објавени и сфатени.

Британскиот совет ќе врши годишна ревизија на овие политики за да ги рефлектира новите законски и регулативни услови и да обезбеди добра практика.

Статусот на овој документ е политика на Британскиот совет. Одобрен е од Мартин Дејвидсон, главен извршен директор, на 1 ноември 2011 година, и ќе се ревидира на 1 ноември 2012 година.

Споделете на социјални мрежи