Британскиот совет во Северна Македонија организира повеќе професионални и универзитетски испити што им овозможуваат на младите стручњаци да ја развијат и да ја подобрат својата кариера. Овие меѓународно признаени испити често се незаобиколно барање на компаниите и институциите за новите и за постојните вработени.

Ако сакате да полагате на универзитет, институт или колеџ во Обединетото Кралство, да ги завршите вашите студии или дополнително да го надградите вашето знаење, Британскиот совет Северна Македонија ви нуди извонредна можност да го постигнете тоа. Како официјално и овластено тело во Северна Македонија, Британскиот совет е образовна врска помеѓу Северна Македонија и Обединетото Кралство.

In this section