Зошто да полагате испит во Британски совет

Над два милиона луѓе во повеќе од 90 земји само минатата година полагаа во Британскиот совет. Полагајте испит кај нас и искористете ги благодетите на нашите услуги:

  • Долгогодишно искуство во спроведување висококвалитетни испити.
  • Високообучен и искусен персонал кој ги задоволува стандардите на Британскиот совет и на испитниот одбор.
  • Квалификувани испитувачи, обучени и акредитирани од Cambridge English (Одделот за сертификација на англискиот јазик при Универзитетот во Кембриџ).
  • Внимателно избрани места, сите опремени со модерни уреди.
  • Тестовите со слушање се спроведуваат со најсовремена аудио опрема.
  • Слободен пристап до Патот до ИЕЛТС, нашето онлајн средство за самостојна подготовка на оние што ќе полагаат ИЕЛТС
  • Поддршка за наставниците и за учениците преку нашите интернет-страници Предавање англиски и Учење англиски.

Полагајте испит кај нас за да ги подобрите своите можности за вработување и  шанси за продолжување на вашето образование во Македонија, или во странство.