Why take an exam with the British Council
Why take an exam with the British Council image

Над два милиона луѓе во повеќе од 90 земји само минатата година полагаа во Британскиот совет. Полагајте испит кај нас и искористете ги благодетите на нашите услуги:

  • Долгогодишно искуство во спроведување висококвалитетни испити.
  • Високообучен и искусен персонал кој ги задоволува стандардите на Британскиот совет и на испитниот одбор.
  • Квалификувани испитувачи, обучени и акредитирани од Cambridge English (Одделот за сертификација на англискиот јазик при Универзитетот во Кембриџ).
  • Внимателно избрани места, сите опремени со модерни уреди.
  • Тестовите со слушање се спроведуваат со најсовремена аудио опрема.
  • Слободен пристап до IELTS Ready Premium
  • Поддршка за наставниците и за учениците преку нашите интернет-страници Предавање англиски и Учење англиски.

Полагајте испит кај нас за да ги подобрите своите можности за вработување и  шанси за продолжување на вашето образование во Северна Македонија, или во странство.

Споделете на социјални мрежи