Нашата цел е да изградиме мостови на доверба и разбирање меѓу луѓето ширум светот. Преку нашите програми им даваме можности на милиони луѓе низ целиот свет да се запознаат со британската култура и креативност.

Во овој дел