Преку нашата работа во образованието, англискиот јазик и уметностите правиме нешто за животите на милиони луѓе во Обединетото Кралство и низ целиот свет. 

Соработуваме со широк спектар организации во Македонија, ширејќи ги нашите светски мрежи, стручност и доверба за да им помогнеме да ги постигнат своите цели. Што се однесува до нашите деловни партнери, целосно ги разбираме нивните стратегии за корпоративна одговорност и за маркетинг. Подеднакво ги почитуваме и целите на нашите партнери од јавниот и од третиот сектор во областа на развојот, образованието и уметностите.

Дознајте зошто треба да станете партнер на Британскиот совет во Македонија.

Во овој дел