Professional exams
Professional exams image

Ако  сакате да ги подобрите можните перспективи во кариерата, можеме да ви помогнеме да полагате меѓународно признати испити кои би  помогнале во вашиот професионален развој.

КАКО ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЈА?

Се пријавувате на официјалната страница на испитното тело.

Откако ќе се пријавите:

• Испитното тело го известува Британскиот совет дека сте пријавени за испитот.

• Испитниот одбор ги потврдува датумите и времето на испитот.

• За повеќето квалификации мора да платите за спроведувањето на испитот и за курирските трошоци. Тоа треба да го потврди испитниот одбор и Канцеларијата на Британскиот совет.

• Локалниот надоместок за спроведување на испитот изнесува 4500 денари по испит/по кандидат (ако не се плаќа директно на испитниот одбор).

• Курирските трошоци зависат од тежината на пакетот и од местото каде што се испраќаат испитните материјали.

Контактирајте нè

Дополнителни страници