ACCA at home

Сакате да полагате ACCA тест?

Сега можете да полагате безбедно, од каде сакате

Полагајте ACCA тест од дома или друго место

Со помош на најновата технологија можете да го продолжите вашето професионално усовршување без разлика каде сте - дома, на работно место или во испитен центар. Прочитајте повеќе.

Полагајте тест онлајн во проверени услови

Тестот се надгледува на далечина од друга личност,  со биометриска проверка, вештачка интелегенција и снимање за прегледување во иднина. Со ова се достигнуваат интегритетот на тестот и  мерките на сигурност на ACCA  и Британски совет.

Како можеме да ви помогнеме?

Можете да се стекнете со професионална квалификација за време на пандемијата со повеќе флексибилност преку вашиот компјутер во позната и удобна средина

Ова значи дека можете:

  • да продолжите со доквалификација со минимални д
  • да платите и закажете тест на пофлексибилен начин
  • да го користите вашиот компјутер
  • да сте сигурни дека полагате во проверена средина, под надзор на искусни испитувачи

За повеќе информации, посетете ја веб страницата на ACCA.

Споделете на социјални мрежи