Придружете се на нашата серија интересни вебинари за наставници по англиски јазик.

Опфатени се најразлични теми, од благосостојба на наставниците и инклузивното образование до настава по англиски во државни училишта и континуиран професионален развој за наставници. Нашите вебинари нудат идеи кои ќе ја направат секојдневната настава поквалитетна и за наставниците и за учениците.

Дали пропуштивте некој од нашите вебинари? Погледнете ги снимките од претходните вебинари кои опфаќаат различни теми интересни за наставниците.

Споделете на социјални мрежи