Verification of documents
Verification of documents image

Ако сте студирале во Обединетото кралство можеби ќе треба да направите верификација на вашата диплома од Обединетото Кралство или само заверка на вашите британски образовни документи.

За повеќе информации околу процесот на верификација или заверка, одберете една од процедурите подолу.

Верификација на образовни документи за добивање апостил

Одделението за легализација при британското Министерство за надворешни работи и комонвелтот (МНК) е органот што издава апостил-печат за иматели на дипломи од Обединетото Kралство, а кои бараат признавање во земјите каде што живеат. 

Британскиот совет обезбедува проверка на документите, што ви овозможува потоа да ги поднесете така проверените документи до МНК во Обединетото кралство и со тоа да започнете постапка за добивање на апостил - печатот.

За понатамошни информации околу услугата за верификување на образовни документи за добивање апостил, ве молиме прочитајте го нашиот правилник.

  • Потребно е да ни ја доставите оригиналната диплома, и да го доставите потпишанотo барање.
  • Процедурата за верификација може да се направи само откако ќе добиеме потврда за валидноста на оригиналниот документ од универзитетот што ја издал. За таа цел, потребно е да потпишете согласност
  • Верификацијата вообичаено трае 7-15 дена и ќе добиете известување дека документот е верификуван и дека може да го подигнете. Ако некој друг го подига верификуваниот документ во ваше име, ќе треба да го потпишете и доставите овластување.

Откако ќе ја верифицирате дипломата во Британскиот совет, запознајте се со интернет страницата на британското МНК за понатамошната процедура околу добивање на апостил-печатот.

Заверка на копии од образовни документи

Ако сте студирале во Обединетото Kралство можеби ќе треба да направите заверка на копиите од вашата диплома од Обединетото Kралство.  Заверката на копиите на образовните документи издадени од британско академско или стручно тело, ја правиме со увид на оригиналниот документ и правење на копија во нашите простории, на лице место. На копијата ставаме печат за заверка.

Услугата за заверка изнесува МКД100 по заверен примерок.

Потребно е да ги донесете оригиналните документи во Британскиот совет за проверка, за да договорите состанок пишете ни на info@britishcouncil.org.mk.

Дополнителни страници

Споделете на социјални мрежи