Ние ги поврзуваме образовните институции од Велика Британија и Македонија за да го збогатиме образованието, да ги промовираме стручното и инклузивно образование и да изградиме меѓународна доверба и разбирање.

Во овој дел

РАЗМЕНА ВО СТРУЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Без разлика дали сте наставник во средно стручно училиште, раководител на колеџ или предавач на стручни курсеви, овие страници Ви даваат можност да ги споделувате Вашите размислувања и перспективи и да дознаете за нови пристапи во стручното образование.