Our work in education ©

British Council Russia

Ние ги поврзуваме образовните институции од Велика Британија и Македонија за да го збогатиме образованието, да ги промовираме стручното и инклузивно образование и да изградиме меѓународна доверба и разбирање.

Во овој дел