21st landing

„Училишта на 21 век“ е амбициозна тригодишна програма за образование вредна 10 милиони фунти, која е дизајнирана и спроведена од Британскиот совет и финансирана од владата на Обединетото Кралство. 

Спроведувана во партнерство со релевантни образовни институции во секоја земја, програмата има за цел да им овозможи на еден милион ученици од Западен Балкан на возраст од 10-15 години да стекнат вештини за критичко размислување и решавање проблеми. Покрај учењето вештини за критичко размислување и решавање проблеми, децата ќе научат и практични вештини за програмирање и ќе имаат можност да ги практикуваат своите вештини преку физички компјутери. 

Во овој дел

Engagement-of-vulnerable-children_21st-Century-Schools

Извештај за позитивното влијание на проектот 'Училишта на 21-от век' врз децата од ранливите категории

Поттикнат од позитивните повратни информации за силното влијание на проектот врз децата од разни групи, Британски совет спроведе истражување за влијанието на проектот ширум регионот.