Денес, жените сочинуваат помеѓу 20 и 30 проценти од ИТ секторот ширум светот, а се предвидува дека во следните 5-10 години бројката ќе се зголеми на 40 проценти! Родовиот јаз во НТИМ (науката, технологијата, инженерството и математиката) особено доаѓа до израз во информациските и комуникациските технологии. Прочитајте ги искуствата на успешни жени од областа на ИТ, дознајте повеќе за родовиот јаз и за придонесот на нашата програма кон намалувањето на родовиот јаз. 

Споделете на социјални мрежи