Со своите 16 години работно искуство во секторот за информатички и комуникациски технологии (ИКТ) можам да доловам илјадници моменти за тоа како сум се чувствувала во многу различни сценарија и приказни, но сите се со една суштина: чувството било секогаш посебно! И тоа посебно од многу аспекти, но главно е следново: сум работела, работам и ќе продолжам да работам во индустрија во која небото е границата, во која секој ден е нова лекција, во која еманципацијата на луѓето е на највисоко можно ниво, во која се зборуваат сите светски јазици а нивно НЗС е јазикот на програмирањето, во која сум посетила преку преку 40 земји на 5 континети, во која сум се дружела и сум учела од најпаметните, со еден збор се наоѓам во една индустрија во која никогаш не престануваш да растеш. 

Уште во 2005тата година кога ја започнав мојата кариера во МАСИТ – Стопанска комора за информатички и комуникациски технологии, се стремевме да ја подигнеме вредноста и значењето на нашата индустрија пред сите засебни публики: Владата, донаторите, бизнис заедницата од другите сектори и секако младите и образовните институции низ кои тие се движат, низ нивниот академски раст.  Во тие години ИКТ индустријата не беше третирана како посебна индустрија, не беше препознаена и нејзината вредност не беше на нивото на кое е денес. Но, и тогаш таа ги обединуваше најпаметните, најиновативните и најпрогресивните индивидуи во нашата земја. Упорно работевме да ја подигнеме свеста меѓу младите од основно и средно училиште и аргументирано да ги убедиме, за тоа дека иднината во ИКТ секторот е огромна, и дека треба да се запишуваат во средни струни училишта или на ИКТ факултети. Факт е дека просечната плата во ИКТ секторот е скоро 4 пати поголема од просечната нето плата во нашата земја. 

Anita Nikova Bundovski quote

Работењето во ИКТ индустријата носи со себе разни предности како: можност за флексибилно работно време, работа од дома, различни програми кои ИКТ компаниите ги поддржуваат младите мајки преку скратено работно време и слично. Програмите за постојан личен, професионален и академски развој се бескрајните, а ИКТ компаниите не штедат да инвестираат во своите вработени никогаш. Условите и работниот простор на ИКТ компаниите е секогаш иновативен, релаксиран, исполнет со многу креативни катчиња и програми за тимски развој.  

За вработените од ИКТ фелата светот е рамен, може да работат за светски компании и тоа да го прават од дома, или како вработени во македонски компании. Може да работат на развој на софтвер, може да работат во доменот на ИКТ услуги или пак да се профилираат во научно истражувачки активности. Може да работат на развој на модели преку кои ќе го унапредат работењето на бизнис заедницата и ќе комуницираат со безброј партнери и колеги од академската заедница, донаторите и граѓанскиот сектор. Едноставно, можностите се бескрајни.  

Моите импресии и искуства од луѓето со кои работам во ИКТ секторот се бескрајни, заради што топло им препорачувам на сите млади лица да веруваат во ваквите светли примери и да се насочуваат кон средните струни училишта и факултетите кои едуцираат технички знаења. Иднината на нашите и следните генерации е таму. Постојано учете од вашите ментори, наставници, професори или колеги. И искористете ја можноста за посета на пракса, без разлика дали сте во основно, средно или на факултет.  

Ако познавањето на англискиот јазик се смета дека е подеднакво важно како и познавањето на мајчин јазик, тогаш програмирањето ќе биде јазикот на иднината. 

Споделете на социјални мрежи