Овде можете да ги дознаете најновите информации во врска со програмата. Исто така, ќе можете да најдете отворени повици, тендери и други можности во врска со програмата.

Светскиот образовен форум

Претставници од министерствата за образование на земјите од Западен Балкан на Светски образовен форум Светскиот образовен форум се одржува од 19 до 22 јануари во Лондон каде 1200 делегати од 112 земји дискутираат за промени и реформи во образованието.  Британскиот совет имаше задоволство да ги придружува претставниците од министерствата за образование на земјите од Западен Балкан.

Споделете на социјални мрежи