ShakespeareLives Puck image
Date
Петок 08 Април 2016 - 12.00
Локација
Филолошки факултет (мултимедијален центар), Скопје

Во 2016 година одбележуваме 400 години од смртта на Шекспир.

Дојдете да разговараме за моќ и власт, дискриминација, родов идентитет, комуникација и популарна култура со Рајна Кошка-Хот, Антоанела Петковска и Гоце Смилевски.

Настанот е отворен за публика и е поддржан од Британската амбасада во Скопје.

Ден: Петок, 8 април 2016 година

Време: 12.00 часот

Место: Филолошки факултет „Блаже Конески“ (Мултимедијален центар) / Филозофски факултет, Скопје.

Дознајте повеќе за нашата годишна програма за Шекспир

Споделете на социјални мрежи