Аптис е модел забизнис решение за утврдување на ниво на англиски јазик, користено од страна на министерства од секаков вид, од мултинационални корпорации, од универзитети, од мали бизниси и од училишта за странски јазици ширум светот. 

Испитот можете да го користите како дел од вашата програма за обука и за развој на англискиот јазик. Без разлика дали одбирате модел лице-в-лице, мешана, или обука со е-учење, можете да го користите Аптис како алатка  пред и после проценка. Ваквиот начин на користење ви овозможува да добиете увид во тоа колку вештините на кандидатите се подобриле со една слика ‘‘пред’’ и ‘‘потоа’’. 

Вие добивате веродостојна проценка на вештините по англиски јазик на вашите вработени со оглед на тоа што Аптис е меѓународен ориентир за Заедничката европска референтна рамка за јазици.

Во овој дел