Важно е да ги прочитате и прифатите правилата и условите на ИЕЛТС кога ќе се регистрирате за тестот.

Правилата и условите содржат важни информации, вклучувајќи и детали за:

  • правилата кои треба да ги следите
  • безбедносните мерки на претпазливост кои се преземаат кога ќе го полагате тестот
  • процесот за резултати
  • процесот за откажување
  • како ги користиме вашите информации.

Кога ќе го означите полето за правила и услови, вие потврдувате дека сте ги прочитале и разбрале правилата и условите на ИЕЛТС и се согласувате да ги почитувате. 

Споделете на социјални мрежи