Ќе добиете оценка од 1 до 9 за секој дел од тестот – слушање, читање, пишување и зборување. Средната вредност од овие четири оценки ја дава крајната оценка. Може да добиете цела оценка (како на пр. 5.0, 6.0, 7.0) или на половина (на пр. 5.5, 6.5, 7.5) оценка за секој дел од тестот.

Ако средната оценка завршува на .25, се заокружува на повисоката половина оценка. Ако завршува на .75, се заокружува на следната цела оценка.

Дознајте повеќе за тоа што значи вашиот резултат со посета на нашата Take IELTS веб страна.

Example 1:

Listening 6.5
Reading 6.5
Writing 5
Speaking  7
Average of four components 6.25
Overall score 6.5

Example 2:

Listening 4
Reading 3.5
Writing 4
Speaking  4
Average of four components 3.875
Overall score 4

Example 3:

Listening 6.5
Reading 6.5
Writing 5.5
Speaking  6
Average of four components 6.125
Overall score 6.0
Споделете на социјални мрежи