Online registration image

Правиме истражување во врска со испитите по англиски јазик и јазичните нивоа. Доколку сте вработени како административен службеник во некоја државна или јавна институција во Република Македонија, тогаш овој анонимен прашалник е за вас. 

Ве молиме да одвоите околу 5 минути најдоцна до понеделник, 16 февруари 2015 година. Како благодарност за вашите одговори, ќе доделиме три бесплатни тестови Аптис по случаен избор на тројца учесници во оваа анкета.

За да го пополните прашалникот, одберете ја опцијата Прашалник.

 

Повеќе информации

Погледнете ја нашата посебна страница за новите барања за јазични испити за службениците во државната и јавна администрација. 

Ако сакате повеќе информации за меѓународните испити по англиски јазик посетете ја нашата веб страница www.britishcouncil.mk/exam и следете нé на фејсбук и твитер

Споделете на социјални мрежи