Unity

На сите раскажувачи што се двоумат да навлезат во дигиталниот свет им нудиме уникатна можост да се стекнат со основните вештини. Работилница наменета за почетници за Unity играчкиот погон и можност да се научи како да се направат компјутерски игри и виртуелна реалност од нула без потреба од кодирање. Курсот ќе ги запознае учесниците со почетните концепти за тие да можат да создадат интерактивни игри и виртуелно опкружување за игри и ВР.

Споделете на социјални мрежи