Unity

СИТЕ МЕСТА ЗА РАБОТИЛНИЦАТА  СЕ ВЕЌЕ РЕЗЕРВИРАНИ.

3 НОЕМВРИ, 14.00–16.00
4 НОЕМВРИ, 14.00–16.00

Младински културен центар

На сите раскажувачи што се двоумат да навлезат во дигиталниот свет им нудиме уникатна можост да се стекнат со основните вештини. Работилница наменета за почетници за Unity играчкиот погон и можност да се научи како да се направат компјутерски игри и виртуелна реалност од нула без потреба од кодирање. Курсот ќе ги запознае учесниците со почетните концепти за тие да можат да создадат интерактивни игри и виртуелно опкружување за игри и ВР. 

Пријавете се овде.