Секој месец уредувачкиот одбор ќе одбере неколку прашања што докторот за вештини ќе ги одговори во претстојниот број.