National Qualifications Framework training image
Date
Четврток 17 Јули 2014 - 09.00 до Петок 18 Јули 2014 - 17.00
Локација
Британски совет во Македонија, Скопје

На 17 и 18 јули 2014 година, Стефан Џон, консултант од Обединетото Кралство ќе работи со националниот тим за Македонската рамка за квалификации координиран од Министерството за образование и наука, на развивање на процеси и протоколи кои ќе овозможат функционална институционална соработка во спроведувањето на Законот за Националната Рамка за Квалификации (НРК). Истовремено, тој ќе го пренесе и приодот кој Обединетото Кралство го има кон функционалната институционална соработка во областа на НРК, како одраз на потребите на пазарот на трудот. Повеќе информации ќе следуваат по настанот.

Tag icon
Education, skills, VET
Category icon
workshop
Споделете на социјални мрежи