Настан за национална квалификациска рамка во Македонија мај 2014
Настан за национална квалификациска рамка мај 2014
Date
Четврток 22 May 2014 - 09.00 до Петок 23 May 2014 - 17.00
Локација
Центар за конференции и студии, НУБ, Скопје

Воведувањето на Законот за Националната рамка на квалификации во 2013 претставува почеток во спроведување на конкретни активности за негова имплементација во Република Македонија. Со вклучување на клучните структури и партнери од владата, заедницата на социјалните партнери, провајдерите на образование и обука, експерти и меѓународни организации, чекориме кон подготовка на саканата динамика што ќе доведе до успешен заеднички почеток.

Како член на Советодавната група за Европската рамка на квалификации (ЕКР), Р Македонија учествува во имплементацијата на индикаторите кои произлегуваат од препораките на ЕКР, т.е. повикување на ЕКР.

Националните и меѓународните партнери, во соработка со релевантните лица, ќе споделат искуства за клучните научени лекции  од националните и меѓународните практики на работилница која ќе се одржи на 22 и 23 мај 2014 година во Центарот за конференции и студии при Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Скопје, на која ќе донесат заклучоци како да се повикаат на ЕКР.

Работилницата е организирана од страна на Министерството за образование и наука, Европската Тренинг Фондација и Британски совет.

Tag icon
Education, skills
Category icon
conference
Споделете на социјални мрежи