Learn English apps ©

Mat Wright, British Council Photos

Британскиот совет за вас подготви голем број апликации за учење англиски јазик на мобилен телефон. Може да учите англиски преку игри, аудио и видео клипови и квизови. Овие апликации ви помагаат да  го унапредите своето познавање од граматиката, да го проширите фондот на зборови и да се подготвите за испит.

LearnEnglish Граматика

Усовршете ја граматиката со нашата интерактивна работна тетратка. Вежбите се од почетно до напредно ниво. Постојат две верзии на оваа апликација: англиска и американска.

Превземете од Apple App Store

Превземете од Google Play

LearnEnglish Звучи исправно

Интерактивната табела со изговор на гласовите вклучуваизговор на самогласките, согласкитеи дифтонзите, а содржи и аудио репродукција на фонемите и примери од зборови во кои тие се изговараат.

Превземете од Apple App Store

Превземете од Google Play

LearnEnglish Podcasts

Гледајте ги нашите најпопуларни аудио и видео клипови за да ги подобрите своите вештини за разбирање на говорниот англиски.Секојаудио и видео клип вклучува транскрипт и вежби за разбирање.

Превземете од Apple App Store

Превземете од Google Play

Johnny Grammar предизвик

Бидете брзи и одговорете на што поголем број граматички прашања и прашања за вокабулар во 60 секунди! Низ квизот од почетно до напредно ниво ве води Johnny Grammar.

Превземете од Apple App Store

Превземете од Google Play

LearnEnglish Kids: Playtime

Нашата Playtime апликација за деца има анимирани песни, приказни и игри кои се дизајнирани од стручњаци за учење јазик во Британски совет. Преземете ги сите видеа за да може да ги гледате кога сакате, дури и без интернет пристап.

Превземете од Apple App Store

Превземете од Google Play

Потребни ви се повеќе информации?

Доколку сакате да дознаете повеќе за нашите апликации, ве молиме посетете ја нашата веб-страница за учење англиски.

Споделете на социјални мрежи