Learn English apps ©

Mat Wright, British Council Photos

Британскиот совет за вас подготви голем број апликации за учење англиски јазик на мобилен телефон. Може да учите англиски преку игри, аудио и видео клипови и квизови. Овие апликации ви помагаат да  го унапредите своето познавање од граматиката, да го проширите фондот на зборови и да се подготвите за испит.

 

LearnEnglish Граматика

Усовршете ја граматиката со нашата интерактивна работна тетратка. Вежбите се од почетно до напредно ниво. Постојат две верзии на оваа апликација: англиска и американска.

Англиска верзија – превземете од Apple App Store

Англиска верзија – превземете од Google Play

Англиска верзија – превземете од Windows Phone Store

Американска верзија– превземете од Apple App Store

Американска верзија– превземете од Google Play

IELTS Wordpower

Подгответе се за испитот ИЕЛТС! Вежбајте со над 100 прашања во 11 категории, во кои се опфатени теми од науката,технологијата и деловното работење.

Превземете од Apple App Store

Превземете од Google Play

MyWordBook /Мојот речник

Зголемете го зборовниот фонд користејќи ја оваа апликација  со интерактивни картички за учење. Додадете свои зборови со превод, забелешки и слики кои ќе ви помогнат во учењето.

Превземете од Apple App Store

Превземете од Google Play

Звучи исправно

Интерактивната табела со изговор на гласовите вклучуваизговор на самогласките, согласкитеи дифтонзите, а содржи и аудио репродукција на фонемите и примери од зборови во кои тие се изговараат.

Превземете од Apple App Store (само за iPad)

LearnEnglish Аудио и Видео

Гледајте и слушајте реални секојдневни разговори за да ги подобрите своите вештини за разбирање на говорниот англиски. Секојаудио и видео клип е пропратен со транскрипт и вежби за разбирање.

Превземете од Apple App Store

Превземете oд Google Play

Превземете од Windows Phone Store 

LearnEnglish Аудио клипови за почетници

Гледајте ги нашите најпопуларни аудио и видео клипови за да ги подобрите своите вештини за разбирање на говорниот англиски.Секојаудио и видео клип вклучува транскрипт и вежби за разбирање.

Превземете од Apple App Store

Превземете од Google Play

Johnny Grammar предизвик

Бидете брзи и одговорете на што поголем број граматички прашања и прашања за вокабулар во 60 секунди! Низ квизот од почетно до напредно ниво ве води Johnny Grammar.

Превземете од Apple App Store

Превземете од Google Play

Светот на спортот

Играјте ја оваа игра на скриени зборови во одлично илустрираната спортска сцена. Научете стотици зборови поврзани со спортот, спортските настани и спортски изрази.

Превземете од Apple App Store

LearnEnglish Kids: Фонетски приказни

Оваа апликација со фонетски базирани приказни им помага на децата да научат да читаат и да пишуваат на англиски. Во секоја приказна се вежбаат фонетски гласови, пропратени со игри и речник. Водичот за родители содржи стручни совети за тоа како да им помогнете на децата да научат англиски.

Превземете од Apple App Store (само за iPad).

LearnEnglish Kids: Анимирани приказни

Гледајте ги омилените детски приказни, како „Црвенкапа“ и „Јовче и стеблото од грав,“ во оваа апликација со анимирани приказни. Приказните се пропратени со звучна нарација и текстуална транскрипција, како и со водич за родителите кој содржи стручни совети како да има помогнете на децата да научат англиски.

Превземете од Google Play

Потребни ви се повеќе информации?

Доколку сакате да дознаете повеќе за нашите апликации, ве молиме посетете ја нашата веб-страница за учење англиски.