Learn English apps ©

Mat Wright, British Council Photos

Британскиот совет за вас подготви голем број апликации за учење англиски јазик на мобилен телефон. Може да учите англиски преку игри, аудио и видео клипови и квизови. Овие апликации ви помагаат да  го унапредите своето познавање од граматиката, да го проширите фондот на зборови и да се подготвите за испит.

 

LearnEnglish Граматика

Усовршете ја граматиката со нашата интерактивна работна тетратка. Вежбите се од почетно до напредно ниво. Постојат две верзии на оваа апликација: англиска и американска.

Англиска верзија – превземете од Apple App Store

Англиска верзија – превземете од Google Play

Англиска верзија – превземете од Windows Phone Store

Звучи исправно

Интерактивната табела со изговор на гласовите вклучуваизговор на самогласките, согласкитеи дифтонзите, а содржи и аудио репродукција на фонемите и примери од зборови во кои тие се изговараат.

Превземете од Apple App Store (само за iPad)

LearnEnglish Аудио клипови за почетници

Гледајте ги нашите најпопуларни аудио и видео клипови за да ги подобрите своите вештини за разбирање на говорниот англиски.Секојаудио и видео клип вклучува транскрипт и вежби за разбирање.

Превземете од Apple App Store

Превземете од Google Play

Johnny Grammar предизвик

Бидете брзи и одговорете на што поголем број граматички прашања и прашања за вокабулар во 60 секунди! Низ квизот од почетно до напредно ниво ве води Johnny Grammar.

Превземете од Apple App Store

Превземете од Google Play

Потребни ви се повеќе информации?

Доколку сакате да дознаете повеќе за нашите апликации, ве молиме посетете ја нашата веб-страница за учење англиски.

Споделете на социјални мрежи