Тестот за пишување трае до 55 минути и содржи 3 задачи.

Дополнителни страници