How to register
How to register image

Тестот Кембриџ во моментов не се одржува во Северна Македонија. Тестовите Кембриџ можете да ги полагате во следните земји. Ве молиме посетете ги следниве веб-страници: 

Србија
Грција
Бугарија

За сите прашања, можете да нè контактирате на нашите е-адреси за кориснички услуги: 

Србија - info@britishcouncil.rs
Грција
Бугарија

 

Во моментов немаме испити на Cambridge English за кои може да се пријавите. Ве молиме проверете пак наскоро.

Споделете на социјални мрежи