Exam dates, costs and locations
Exam dates, costs and locations image

Ќе се обидеме да го направиме Вашето искуство со полагање на испит на Кембриџ лесно и едноставно.

Прифаќаме пријави на кандидати од цела Северна Македонија, доколку се исполнат основните барања.

Ве молиме јавете ни се за повеќе информации. 

Следни датуми за полагање во Скопје

Забелешка: Можно е пријавување по рокот до одреден датум, со повисок надоместок.

Датумите на тестовите се утврдуваат поединечно со секој центар за подготовка пред рокот за пријавување и најмалку 8 недели пред претпочитаниот датум. Не можеме да спроведуваме тестови за млади ученици за време на главната јунска сесија за Кембриџ.

За да се пријавите за саканиот датум, посетете ја страницата Како да се пријавите.

Испити по општ англиски јазик

Cambridge English: A2 Key (KET) for Schools

Датум на испитот Начин на полагање Надоместок (денари) Пријавување
05 јуни 2019 на хартија 4700 19 Април 2019

Cambridge English: B1 Preliminary (PET)

Датум на испитот Начин на полагање Надоместок (денари) Пријавување
27 март 2019 на компјутер 5100 12 март 2019
4 јули 2019 на компјутер 5100 15 јуни 2019
24 октомври 2019 на компјутер 5100 27 септември 2019

Cambridge English: B1 Preliminary for Schools (PETfS)

Датум на испитот Начин на полагање Надоместок (денари) Пријавување
05 јуни 2019 на хартија 5100 19 Април 2019

Cambridge English: B2 First (FCE)

Датум на испитот Начин на полагање Надоместок (денари) Пријавување
9 Април 2019 на компјутер 8600 22 март 2019
13  јули 2019 на компјутер 8600 15 јуни 2019
19 октомври 2019 на компјутер 8600 27 септември 2019

Cambridge English: B2 First for Schools (FCEfS)

Датум на испитот Начин на полагање Надоместок (денари) Пријавување
14 март 2019 на компјутер 8600 1 февр. 2019
22 May 2019 на компјутер 8600 3 мај 2019
8 јуни  2019 на хартија 8600 19 Април 2019
29 јуни  2019 на хартија 8600 16 мај 2019
 30 ноември 2019 на хартија 8600 14 октомври 2019

Cambridge English: C1 Advanced (CAE)

Датум на испитот Начин на полагање Надоместок (денари) Пријавување
16 март 2019 на хартија 9100 1 февр. 2019
4 мај 2019 на хартија 9100 19 март 2019
12 јуни 2019 на хартија 9100 19 aприл 2019
23 ноември 2019  на хартија  9100  14 октомври

Cambridge English: C2 Proficiency (CPE)

Датум на испитот Начин на полагање Надоместок (денари) Пријавување
13 јуни  2019 на хартија 9900 19 Април 2019
5 декември 2019 на хартија 9900 14 октомври

Млади ученици

Испит Датум на испитот Надоместок (денари) Пријавување
YLE Starters 11 јуни 2019 2850  5 март 2019
YLE Movers 11 јуни 2019 3100  5 март 2019
YLE Flyers 11 јуни 2019 3300  5 март 2019