Exam dates, costs and locations
Exam dates, costs and locations image

Ќе се обидеме да го направиме Вашето искуство со полагање на испит на Кембриџ лесно и едноставно.

Прифаќаме пријави на кандидати од цела Македонија, доколку се исполнат основните барања.

Ве молиме јавете ни се за повеќе информации. 

Следни датуми за полагање во Скопје

Забелешка: Можно е пријавување по рокот до одреден датум, со повисок надоместок.

Датумите на тестовите се утврдуваат поединечно со секој центар за подготовка пред рокот за пријавување и најмалку 8 недели пред претпочитаниот датум. Не можеме да спроведуваме тестови за млади ученици за време на главната јунска сесија за Кембриџ.

За да се пријавите за саканиот датум, посетете ја страницата Како да се пријавите.

Испити по општ англиски јазик

Cambridge English: Key (KET) for Schools

Датум на испитот Начин на полагање Надоместок (денари) Пријавување
19 мај 2018 на хартија 4700 1 Април 2018

Cambridge English: Preliminary (PET)

Датум на испитот Начин на полагање Надоместок (денари) Пријавување
27 јануари 2018 на компјутер 5100 10 јануари 2018
26 Април 2018 на компјутер 5100 29 март 2018
5 јули 2018 на компјутер 5100 13 јуни 2018
13 септ. 2018 на компјутер 5100 27 август 2018

Cambridge English: Preliminary for Schools (PETfS)

Датум на испитот Начин на полагање Надоместок (денари) Пријавување
19 мај 2018 на хартија 5100 1 Април 2018

Cambridge English: First (FCE)

Датум на испитот Начин на полагање Надоместок (денари) Пријавување
24 февр. 2018 на компјутер 8600 2 февр. 2018
14 Април 2018 на хартија 8600 8 март 2018
14 јули 2018 на компјутер 8600 13 јуни 2018
23 ноември 2018 на компјутер 8600 1 ноември 2018

Cambridge English: First for Schools (FCEfS)

Датум на испитот Начин на полагање Надоместок (денари) Пријавување
17 март 2018 на хартија 8600 2 февр. 2018
20 May 2018 на хартија 8600 1 Април 2018
9 јуни  2018 на хартија 8600 27 Април 2018
30 јуни  2018 на хартија 8600 17 мај 2018
17 ноември 2018 на хартија 8600 6 октомври 2018

Cambridge English: Advanced (CAE)

Датум на испитот Начин на полагање Надоместок (денари) Пријавување
24 март 2018 на хартија 9100 2 февр. 2018
19 мај 2018 на хартија 9100 1 Април 2018
13 јуни 2018 на хартија 9100 27 Април 2018
24 ноември 2018 на хартија 9100 6 октомври 2018

Cambridge English: Proficiency (CPE)

Датум на испитот Начин на полагање Надоместок (денари) Пријавување
3 март 2018 на компјутер 9900 2 февр. 2018
14 јуни  2018 на хартија 9900 27 Април 2018
9 декември 2018 на хартија 9900 Ќе се потврди 

Млади ученици

Испит Надоместок (денари) Пријавување
YLE Starters 2850 5 март 2018
YLE Movers 3100 5 март 2018
YLE Flyers 3300 5 март 2018