Exam dates, costs and locations
Exam dates, costs and locations image

Ќе се обидеме да го направиме Вашето искуство со полагање на испит на Кембриџ лесно и едноставно.

Прифаќаме пријави на кандидати од цела Северна Македонија, доколку се исполнат основните барања.

Ве молиме јавете ни се за повеќе информации. 

Следни датуми за полагање во Скопје

Забелешка: Можно е пријавување по рокот до одреден датум, со повисок надоместок.

Датумите на тестовите се утврдуваат поединечно со секој центар за подготовка пред рокот за пријавување и најмалку 8 недели пред претпочитаниот датум. Не можеме да спроведуваме тестови за млади ученици за време на главната јунска сесија за Кембриџ.

За да се пријавите за саканиот датум, посетете ја страницата Како да се пријавите

Ве молиме имајте предвид дека делот Speaking од вашиот испит ќе биде организиран на еден од датумите во дадениот период за овој дел.

Испити по општ англиски јазик

Cambridge English: A2 Key (KET)

Датум на испитот Начин на полагање Надоместок (денари) Пријавување
25 мај На компјутер 4,800.00 5 мај

Cambridge English: A2 Key (KET) for Schools

Датум на испитот Начин на полагање Надоместок (денари) Пријавување
14 јуни На хартија 4,800.00  10 мај

Cambridge English: B1 Preliminary for Schools (PETfS)

Датум на испитот Начин на полагање Надоместок (денари) Пријавување
15 јуни  На хартија  5,200.00 10 мај 

Cambridge English: B2 First (FCE)

Датум на испитот Начин на полагање Надоместок (денари) Пријавување
12 април На компјутер  8,800.00 29 март 
4 јуни На хартија 8,800.00 20 април
25 ноември На компјутер 8,800.00 1 ноември

Cambridge English: B2 First for Schools (FCEfS)

Датум на испитот Начин на полагање Надоместок (денари) Пријавување
19 мај На хартија 8,800.00 4 април
18 јуни На хартија 8,800.00 3 мај
29 ноември На компјутер 8,800.00 1 ноември

Cambridge English: C1 Advanced (CAE)

Датум на испитот Начин на полагање Надоместок (денари) Пријавување
12 мај На хартија 9,400.00 4 април
21 мај На компјутер 9,400.00 5 мај
8 јуни На хартија 9,400.00 3 мај
25 јуни На компјутер 9,400.00 16 мај
26 ноември На компјутер 9,400.00 1 ноември
1 декември На компјутер 9,400.00 10 ноември

Cambridge English: C2 Proficiency (CPE)

Датум на испитот Начин на полагање Надоместок (денари) Пријавување
20 мај На компјутер  10,100.00  5 мај 
12 ноември На компјутер 10,100.00 1 ноември

Млади ученици

Испит Датум на испитот Надоместок (денари) Пријавување
Starters јуни – ќе биде договорено со училиштето 2,950.00 11 април
Movers јуни – ќе биде договорено со училиштето 3,200.00 11 април
Flyers јуни – ќе биде договорено со училиштето 3,400.00 11 април
Споделете на социјални мрежи