Exam dates, costs and locations
Exam dates, costs and locations image

Ќе се обидеме да го направиме Вашето искуство со полагање на испит на Кембриџ лесно и едноставно.

Прифаќаме пријави на кандидати од цела Северна Македонија, доколку се исполнат основните барања.

Ве молиме јавете ни се за повеќе информации. 

Следни датуми за полагање во Скопје

Забелешка: Можно е пријавување по рокот до одреден датум, со повисок надоместок.

Датумите на тестовите се утврдуваат поединечно со секој центар за подготовка пред рокот за пријавување и најмалку 8 недели пред претпочитаниот датум. Не можеме да спроведуваме тестови за млади ученици за време на главната јунска сесија за Кембриџ.

За да се пријавите за саканиот датум, посетете ја страницата Како да се пријавите.

Испити по општ англиски јазик

Cambridge English: A2 Key (KET)

Датум на испитот Начин на полагање Надоместок (денари) Пријавување
28 мај 2020 на компјутер 4700 8 мај 2020

Cambridge English: A2 Key (KET) for Schools

Датум на испитот Начин на полагање Надоместок (денари) Пријавување
17 октомври 2020 на хартија 4700 10 септември 2020

Cambridge English: B1 Preliminary for Schools (PETfS)

Датум на испитот Начин на полагање Надоместок (денари) Пријавување
17 октомври 2020 на хартија 5100 10 септември 2020

Cambridge English: B2 First (FCE)

Датум на испитот Начин на полагање Надоместок (денари) Пријавување
23 мај 2020 на компјутер 8600 1 февруари 2020
11 јули 2020 на компјутер 8600 26 јуни 2020

Cambridge English: B2 First for Schools (FCEfS)

Датум на испитот Начин на полагање Надоместок (денари) Пријавување
20 јуни 2020 на компјутер 8600 1 јуни 2020
26 септември  2020 на хартија 8600 24 јули 2020
1 декември 2020 на компјутер 8600 21 октомври 2020

Cambridge English: C1 Advanced (CAE)

Датум на испитот Начин на полагање Надоместок (денари) Пријавување
10 јуни 2020 на хартија 9100 24 април 2020
18 јули 2020 на компјутер 9100 26 јуни 2020
12 септември 2020 на хартија 9100 24 јули 2020
2 декември 2020 на хартија 9100 21 октомври 2020

Cambridge English: C2 Proficiency (CPE)

Датум на испитот Начин на полагање Надоместок (денари) Пријавување
21 ноември 2020 на компјутер 9900 21 октомври 2020

Млади ученици

Испит Датум на испитот Надоместок (денари) Пријавување
YLE Starters 9 јуни 2020 2850  5 март 2020
YLE Movers 9 јуни 2020 3100  5 март 2020
YLE Flyers 9 јуни 2020 3300  5 март 2020