Exam dates, costs and locations
Exam dates, costs and locations image

Ќе се обидеме да го направиме Вашето искуство со полагање на испит на Кембриџ лесно и едноставно.

Прифаќаме пријави на кандидати од цела Северна Македонија, доколку се исполнат основните барања.

Ве молиме јавете ни се за повеќе информации. 

Следни датуми за полагање во Скопје

Забелешка: Можно е пријавување по рокот до одреден датум, со повисок надоместок.

Датумите на тестовите се утврдуваат поединечно со секој центар за подготовка пред рокот за пријавување и најмалку 8 недели пред претпочитаниот датум. Не можеме да спроведуваме тестови за млади ученици за време на главната јунска сесија за Кембриџ.

За да се пријавите за саканиот датум, посетете ја страницата Како да се пријавите.

Испити по општ англиски јазик

Cambridge English: A2 Key (KET)

Датум на испитот Начин на полагање Надоместок (денари) Пријавување
1 јули  На компјутер  4,700.00  10 јуни

Cambridge English: A2 Key (KET) for Schools

Датум на испитот Начин на полагање Надоместок (денари) Пријавување
21 октомври   На компјутер  4,700.00   30 септември

Cambridge English: B1 Preliminary for Schools (PETfS)

Датум на испитот Начин на полагање Надоместок (денари) Пријавување
Нема идни датуми      

Cambridge English: B2 First (FCE)

Датум на испитот Начин на полагање Надоместок (денари) Пријавување
Нема идни датуми      

Cambridge English: B2 First for Schools (FCEfS)

Датум на испитот Начин на полагање Надоместок (денари) Пријавување
30 ноември На компјутер 8,600.00 8 ноември

Cambridge English: C1 Advanced (CAE)

Датум на испитот Начин на полагање Надоместок (денари) Пријавување
18 септември на компјутер  9,100.00 28 август
6 ноември на компјутер  9,100.00 16 октомври
2 декември на компјутер  9,100.00 8 ноември

Cambridge English: C2 Proficiency (CPE)

Датум на испитот Начин на полагање Надоместок (денари) Пријавување
Нема идни датуми      

Млади ученици

Испит Датум на испитот Надоместок (денари) Пријавување
Нема идни датуми