Програмата на British Council ,,Creative Producers‘‘ е уникатна можност за професионален развој на продуцентите низ Европа: Ерменија, Азербејџан, Грузија, Казахстан, Турција, Украина, Узбекистан и Западен Балкан. Учесниците ќе имаат можност да соработуваат со познатата продукциска агенција Curated Place (UK) со цел да развијат вештини и да се вмрежат интернационално. 

Оваа програма е дизајнирана да ја прошири и промовира професијата Creative Production на меѓународно ниво со поддршка на нови проекти, тимови и креативни економии со цел да создаде амбициозни и смели креативни проекти.

Ги охрабруваме креативните продуценти да експериментираат и да работат во различни уметнички форми, затоа, не ја пропуштајте оваа единствена шанса да се предизвикате самите себе си и да се пријавите за програмата!

Работилниците се дизајнирани да се работи во меѓународни групи преку креирање проект и идеја, јасно пренесување на идејата, истражување и практични размислувања околу проектот, како и каде, кога и за која целна група е наменет. Целта на програмата е да се создаде одржлива и инспирирана заедница на креативен сектор, вкоренета локално, но поврзана на меѓународно ниво, која ги разбира сите аспекти на креативното производство, од креативната визија и техничките предизвици до буџетите, логистиката и публиката. 

Повеќе за претходната програмата и проектите на креативните продуценти можете да дознаете овде.

Фази на програмата:

Програмата ќе се состои од неколку фази:

 • Еднонеделна онлајн работилница од 15 до 19 јануари 2024 година со тутори од Curated Place, 
 • Еднонеделна офлајн работилница од 4 до 8 март 2024 година во Албанија, 
 • Делумна финансиска поддршка за избраните учесници и можности за вмрежување во Обединетото Кралство по успешното завршување на програмата

Кој може да аплицира?

 • Креативните продуценти се движечката сила во креативниот проект кои логистички ги носат креативните процеси преку уметнички и културни настани, изложби и фестивали. 
 • Ги охрабруваме претставниците кои доаѓаат од различно уметничко потекло, вклучувајќи независни продуценти и креативци, уметнички менаџери и администратори на културни места, уметници, куратори, организатори на фестивали, театарски критичари и драматурзи, режисери, танчери, музичари и други кои имаат искуство во поставување културни проекти, со желба да се развијат професионални вештини во креативното производство како и да се поврзат со меѓународната сцена.

Забелешка: Иако креативните продуценти можат да работат и во музичка и во филмска продукција, техниките на филмска продукција нема да бидат опфатени во оваа програма ниту пак курсот е прилагоден за професионален развој во филмските и музички сектори.  

Потенцијалните апликанти мора ги исполнуваат следните услови:

 • Имаат 18+ години 
 • Имаат 3 до 5 години искуство во создавање на комплетно ново дело 
 • Генерираат уникатна идеја или концепт за проект кој се однесува на културните и креативни сектори со цел да се направи разлика на местото каде што творат
 • Ја имаат предвид стратегијата за одржливост и дисеминација при планирањето на предлог - проектот 
 • Имаат предвид работа со културниот сектор во Обединетото Кралство

Правила и услови

Програмата ќе се одвива онлајн и офлајн и од учесниците се бара да:

 • Се посветат на сите фази од програмата (видете клучни датуми подолу) 
 • Да имаат добро познавање на англискиот јазик (ниво B2 од рамката CEFR) 
 • Да одвојат 5 цели дена во една недела за онлајн обуката 
 • Да одвојат време за домашни работи  
 • Учествуваат во интервјуа и/или блогови за да го споделат искуството од програмата 
 • Заслуги за програмата и партнерите за секое идно прикажување на проектна идејаБ
 • Да бидат отворени за соработка и копродукција со учесниците во програмата 
 • Успешните апликанти можат да бидат поканети да учествуваат во дополнителни можности за прикажување и програми за алумни на British Council во иднина. 
 • Од успешните апликанти ќе се бара да одржуваат редовна комуникација со British Council, нудејќи ажурирања на проектот и поддршка на мониторингот и евалуацијата на проектот

Имајте предвид дека програмата ќе се одржи на англиски јазик и превод нема да биде достапен. 

Ние ги разгледуваме само апликациите што се пополнети во согласност со барањата на програмата (видете Како да аплицирате).

Како да аплицирате

Од апликантите се бара да пополнат и да достават онлајн формулар за апликација или да поднесат видео од 3 минути со одговор на следниве прашања:

 • Кажете ни зошто сакате да бидете дел од програмата, како мислите дека тоа ќе биде од корист за вашата креативна практика и како ќе биде од корист за вашиот град и уметничкиот сектор во вашата земја. 
 • Доставете ни студија за видот на проектот што би сакале да го развиете доколку се достапни поддршка и финансирање. Наведете детали за проектот и зошто е важен вашиот проект што планирате да го реализирате.

Краен рок за поднесување онлајн апликацијата или видеото е 12 ноември, 23.59 часот по локално време.

Селекција

Апликациите ќе ги оценува комисија за евалуација формирана од претставници од British Council и Curated Place.  

Комисијата ќе ги евалуира апликациите врз основа на подобноста на апликантот и квалитетот на информациите дадени во формуларот за апликација. Во вашата апликација важно е јасно да изразите зошто сте заинтересирани за програмата и како мислите дека оваа програма ќе ви помогне да придонесете за развојот на културните и креативните индустрии во вашата земја.  

Посебно ги поздравуваме и охрабруваме апликациите од апликанти со различни искуства, различни националности и социјално/културно потекло за да се осигуриме дека имаме избалансирана група на учесници. За повеќе информации, прочитајте ја нашата Изјава за глобална политика за еднаквост и Aкционен план против расизмот.  

Апликациите пополнети и доставени до крајниот рок за пријавување 12 ноември, 23.59 часот по локално време, ќе бидат земени предвид од комисијата за евалуација.  

По процесот на селекција, British Council може да спроведе интервју со кандидатите за програмата од потесниот круг.  

Успешните апликанти ќе бидат контактирани по е-пошта до 25 ноември.  

Поради обемот на апликации, нема да можеме да дадеме повратни информации за неуспешните апликации.

Клучни датуми

 • Краен рок за пријавување: 12 ноември 2023 година 
 • Онлајн интервјуа со апликантите од потесниот круг: 16 – 18 ноември 2023 година 
 • Известување на успешните кандидати: 25 ноември 2023 година 
 • Онлајн програма за учење: 15 - 19 јануари 2024 година  
 • Офлајн програма за учење во Албанија, 4 – 8 март 2024 година 
 • Избраните учесници го посетуваат Обединетото Кралство:  јули 2024 година

За Curated Place

Програмата Creative Producers ќе биде помогната од Curated Place

Curated Place е креативна продукциска компанија специјализирана за меѓународни јавни програми, големи јавни инсталации, оригинални проекти, развој на уметници, музичка стратегија, организирање настани и одржлива продукција. 

За повеќе информации за проектот, подобности и критериуми, контактирајте со нас на milan.lucic@britishcouncil.org.

Споделете на социјални мрежи